Program

<>Program televize Noe na pondělí 14.5.2018

6:05
Klapka s ... (29)
Evou Benešovou
8:20
8:45
V pohorách po horách (42)
Poludňový Grúň - Malá Fatra
9:00
ŽIVĚ
9:20
11:30
ŽIVĚ
14:00
ŽIVĚ
14:30
Pro vita mundi
Vratislav Švéda
15:35
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (24)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
16:20
Noční univerzita
Lucie Cincialová - Nemají víno
17:15
Putování modrou planetou
Indonésie – země bez hranic
18:05
Víra do kapsy
O Marii trochu jinak
18:25
Sedmihlásky (38)
Za Nivnicú na vysokém kopci
18:30
19:05
Don Bosco a Oděsa
50 let ve službách mládeži
19:30
PREMIÉRA
Můj chrám
Jana Vohralíková, Budislav u Litomyšle, kostel Boží lásky
19:50
Z pokladů duše
Jiří Babič - Jak jsem přišel k Bohu
21:05
PREMIÉRA
21:20
21:30
PREMIÉRA
23:05
Noční univerzita
Doc. Jaroslav Med, CSc. - Bohuslav Reynek
0:05
Kulatý stůl (240)
Čtvrtstoletí přehlídek

<>Program televize Noe na pondělí 14.5.2018