Program

<>Program televize Noe na úterý 15.5.2018

6:05
Pod lampou
Rychlý život a tichá cesta do Compostely
9:00
ŽIVĚ
9:20
Exit 316 MISE
S tebou mě nebaví svět
10:30
Noční univerzita
Doc. Jaroslav Med, CSc. - Bohuslav Reynek
11:30
ŽIVĚ
13:30
Se salesiány na jihu Madagaskaru
FADY - Po stopách náboženské tradice malgašského národa
13:45
V pohorách po horách (42)
Poludňový Grúň - Malá Fatra
14:00
ŽIVĚ
14:30
Bez hábitu
Augustiniáni
15:35
Kulatý stůl (240)
Čtvrtstoletí přehlídek
17:05
18:35
Sedmihlásky (38)
Za Nivnicú na vysokém kopci
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
P. Petr Dujka - Druhé Boží přikázání
21:30
PREMIÉRA
22:05
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království
Podobenství o pleveli mezi pšenicí (Mt 13,24-30; 36-41)
22:40
Mezi pražci (68)
Květen 2018
23:30
23:50
0:05

<>Program televize Noe na úterý 15.5.2018