Program

<>Program televize Noe na středu 16.5.2018

6:25
Noční univerzita
Lucie Cincialová - Nemají víno
7:20
Zatoulané pohádky
Chodské slavnosti 2016
9:00
ŽIVĚ
11:30
ŽIVĚ
12:55
13:40
Víra do kapsy
O Marii trochu jinak
14:00
ŽIVĚ
14:30
Pro vita mundi
ThMgr. Vladislav Volný
15:25
Exit 316 MISE
S tebou mě nebaví svět
16:05
Můj chrám
Jana Vohralíková, Budislav u Litomyšle, kostel Boží lásky
18:00
PREMIÉRA
18:30
Desatero pro děti - První přikázání
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh
18:40
Sedmihlásky (38)
Za Nivnicú na vysokém kopci
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
P. Petr Dujka - Tři roviny člověka
20:00
ŽIVĚ
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
O historii kostelíka sv. Antonína Paduánského.
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita

Energie v rukou

<>Program televize Noe na středu 16.5.2018