Program

<>Program televize Noe na čtvrtek 24.5.2018

6:05
6:25
Vezmi a čti
Květen 2018
8:10
V pohorách po horách (43)
Tlstá - Velká Fatra
9:00
ŽIVĚ
9:20
Život ve vztahu
Franz Kett a jeho pedagogika
10:00
11:30
ŽIVĚ
14:00
ŽIVĚ
14:30
Bez hábitu
Řád menších bratří - Františkáni
16:50
Cesta k andělům (79)
Marie Retková - moderátorka
18:25
Sedmihlásky (136)
Ruža sem ja ruža
18:30
Desatero pro děti -Sedmé přikázání
Buď poctivý - Nepokradeš
18:40
II. vatikánský koncil a architektura
Jedovnice v Moravském krasu
19:00
PREMIÉRA
Večeře u Slováka

Slavnost Nejsvětější Trojice
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
Mons. Aleš Opatrný - Mohou být v rodině konflikty?
20:00
ŽIVĚ
U VÁS aneb festivalové kukátko (24)

Černou křídou do komína aneb ti tam dole
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
S Petrem Húštěm a Jaromírem Javůrkem o festivalech
22:05
PREMIÉRA
Pod lampou

Slovenské zlato
0:45

<>Program televize Noe na čtvrtek 24.5.2018