Program

<>Program televize Noe na neděli 27.5.2018

6:15
Hrdinové víry (6)
Tomáš Špidlík
8:10
Vezmi a čti
Květen 2018
8:25
U VÁS aneb festivalové kukátko (24)
Černou křídou do komína aneb ti tam dole
9:30
Večeře u Slováka
Slavnost Nejsvětější Trojice
11:30
11:45
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
P. Marcel Krajzl - Slavnost Nejsvětější Trojice
12:40
Světlo pro Evropu (3)
Střídání času
14:25
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
15:05
Noční univerzita
P. Daniel Ange - Co je v troskách, bude vystavěno
16:20
Bazilika s tajemným světlem (1)
Šlechtická a panovnická bazilika
17:15
PREMIÉRA
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království
Podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)
17:55
Sedmihlásky (17)
Když pan verbíř
19:00
19:25
PREMIÉRA
Exit 316 MISE
Odpuštěný, vypuštěný
19:50
Z pokladů duše
P. Marcel Krajzl - Slavnost Nejsvětější Trojice
22:20
Missio magazín
květen 2018
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 27.5.2018