Program

<>Program televize Noe na pondělí 28.5.2018

6:05
Klapka s … (101)
Alenou Krejčovou
7:55
Adopce nablízko
Afrika, země mnoha tváří
9:00
ŽIVĚ
9:20
9:30
Missio magazín
květen 2018
10:35
Léta letí k andělům (12)
Miroslav Herold - jezuita
11:30
ŽIVĚ
13:20
Vezmi a čti
Květen 2018
13:35
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (26)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
14:00
ŽIVĚ
14:30
Pro vita mundi
Zdeněk Růžička
16:20
Noční univerzita
P. Raniero Cantalamessa - Panna Maria - naše matka a sestra ve víře
17:15
18:25
Sedmihlásky (17)
Když pan verbíř
18:30
Desatero pro děti - Deváté přikázání
Nebudeš dychtit po manželce svého bližního
18:40
Bazilika s tajemným světlem (1)
Šlechtická a panovnická bazilika
18:55
19:30
PREMIÉRA
Můj chrám

Veronika Sedláčková, kostel sv. Kříže na Příkopech, Praha
19:50
Z pokladů duše
Marie Svatošová - Jsem šťastný člověk
21:15
PREMIÉRA
ARTBITR - Kulturní magazín (58)

s prof. Martinem Weisem
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
S Mgr. Monikou Ševčíkovou, p. správcovou zámku Kravaře.
22:05
Noemova pošta
květen 2018
23:45
Noční univerzita
P. Daniel Ange - Co je v troskách, bude vystavěno

<>Program televize Noe na pondělí 28.5.2018