Program

<>Program televize Noe na úterý 29.5.2018

6:05
Pod lampou
Slovenské zlato
8:10
Exit 316 MISE
Odpuštěný, vypuštěný
9:00
ŽIVĚ
9:55
Světlo pro Evropu (3)
Střídání času
10:10
Noční univerzita
P. Daniel Ange - Co je v troskách, bude vystavěno
11:30
ŽIVĚ
13:40
14:00
ŽIVĚ
14:30
Bez hábitu
Chemin Neuf (5)
15:30
Noemova pošta
květen 2018
18:25
Kostel sv. Vincenta de Paul
Bratislava - Ružinov
18:40
Desatero pro děti - Desáté přikázání
Nebudeš dychtit po majetku svého bližního
18:50
Sedmihlásky (17)
Když pan verbíř
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
Veronika Barátová - Svědectví rodin
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Hosty na telefonu jsou Ing. Aleš Kozák a Jonáš Vacek.
22:05
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království
Podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16)
22:45
U VÁS aneb festivalové kukátko (24)
Černou křídou do komína aneb ti tam dole
23:50

<>Program televize Noe na úterý 29.5.2018