Program

<>Program televize Noe na neděli 10.6.2018

6:15
Hrdinové víry (9)
Štěpán Trochta
7:50
ARTBITR - Kulturní magazín (58)
s prof. Martinem Weisem
8:20
Hovory z Rekovic
Richard Konkolski (1. část)
8:35
Jak potkávat svět (61)
s Prague Cello Kvartet
10:00
Večeře u Slováka
10. neděle v mezidobí
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
Mons. Tomáš Holub - Rodinná svíce
12:40
Světlo pro Evropu (4)
Mezináboženský dialog
12:50
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
13:35
Cesta k andělům (22)
Otmar Oliva - výtvarník
15:00
Noční univerzita
Katka Lachmanová - Modlitba za místa postižená zlem
16:40
17:15
PREMIÉRA
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království

Podobenství o svatební hostině (Mt 22,1-14; Lk 14,7-24)
17:55
Sedmihlásky (33)
V Strakonicích za oltářem
19:30
PREMIÉRA
Exit 316 MISE
Krása v nesnázích
19:50
Z pokladů duše
Mons. Tomáš Holub - Rodinná svíce
20:00
Má vlast

Dubí u Teplic
22:35
Výpravy do divočiny
Ptačí světy
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 10.6.2018