Program

<>Program televize Noe na úterý 25.9.2018

8:30
V pohorách po horách (35)
Anenský vrch - Orlické hory
11:45
ŽIVĚ
Studio František
Papež František v Pobaltí
13:00
Pro vita mundi
Ing. Rostislav Sochorec
15:20
ŽIVĚ
18:40
18:45
Animované příběhy velikánů dějin
Galileo Galilei (1564 – 1642)
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
P. Bogdan Stępień OSPPE - Bratři a sestry
20:00
PREMIÉRA
Missio magazín

září 2018
21:30
PREMIÉRA
22:05
Studio František
Papež František v Pobaltí
23:15
Hovory z Rekovic
Iva Bittová
23:35
Terra Santa News
19. 9. 2018
0:00
0:20
Život ve vztahu
Franz Kett a jeho pedagogika

<>Program televize Noe na úterý 25.9.2018