Program

<>Program televize Noe na neděli 4.11.2018

6:15
Putování modrou planetou
Indonésie – země bez hranic
7:20
Missio magazín
říjen 2018
8:35
Jak potkávat svět (64)
s Jaroslavem Wykrentem
10:00
Večeře u Slováka
31. neděle v mezidobí
11:40
11:55
Z pokladů duše
Filip Baroš - Raněný pastýř
12:55
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
14:25
PREMIÉRA
16:45
Noční univerzita
Tomáš Petráček - Neodvratné rozdělení? Náboženská situace na prahu 1. republiky
17:55
PREMIÉRA
Sedmihlásky (144)
Chodival sem přes horečku
18:30
Animované příběhy velikánů dějin

Abraham Lincoln (1809 – 1865)
19:05
BET LECHEM - vnitřní domov (35)
Pavel Mráček - o Panně Marii Guadalupe
19:25
PREMIÉRA
Exit 316 MISE
Jan 3:16 zemřel
19:50
Z pokladů duše
Filip Baroš - Raněný pastýř
20:00
PREMIÉRA
G. Verdi: Requiem

Podzimní festival duchovní hudby 2018
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 4.11.2018