Program

<>Program televize Noe na středu 12.12.2018

6:05
6:30
Klapka s … (89)
Pavlína a Kateřina Taubingerové
7:35
Noční univerzita
Prof. Julius Lukeš, CSc. - Dotazy k přednášce Čeho jsme produktem?
8:25
Harfa Noemova
Mistři klavíru
11:20
P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova
Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)
13:20
Exit 316 MISE
Lásky naší plavovlásky
13:40
ARTBITR - Kulturní magazín (67)
Artbitr 67 o Václavu Renčovi
13:55
P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova
Připravte cestu Páně (Lk 3,1-6)
14:30
Pro vita mundi (138)
MUDr. Marián Hošek
15:15
17:20
P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova
Co máme dělat my? (Lk 3,10-18)
18:00
ŽIVĚ
19:30
PREMIÉRA
Terra Santa News
12. 12. 2018
19:50
Z pokladů duše
P. Pavel Semela - Boží otcovství i mateřství
20:00
Adorace z kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů
se salesiány v Brně - Žabovřeskách
21:05
PREMIÉRA
21:30
P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova
Matka mého Pána (Lk 1,39-45)
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita

P. Ladislav Heryán SDB - Ježíš a černá ovce
23:30
První křesťané
Nebezpečí herezí
0:05
J. B. Foerster: Kantáta Svatý Václav
Podzimní festival duchovní hudby 2018

<>Program televize Noe na středu 12.12.2018