Program

<>Program televize Noe na středu 26.12.2018

6:05
Harfa Noemova
Mistři violoncella
6:30
Živý betlém
Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
10:30
ŽIVĚ
Mše svatá ze svátku sv. Štěpána

z kostela sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích
11:45
PREMIÉRA
15:30
Dávní hrdinové
Vysvobození z katakomb
16:00
Sedmihlásky (118)
Na Vánoce dlúhé noce
16:15
Exit 316 MISE
Každý z jiné planety
16:40
Outdoor Films s Martinem Wágnerem (74)

V Rusku najdeme pustá a tajemná místa
18:20
První křesťané
Velikáni víry - Svatý Augustin
19:05
PREMIÉRA
21:50
PREMIÉRA
Neboj se doplout aneb Umění doprovázet (4)
O doprovázení svátostném i nesvátostném
22:20

<>Program televize Noe na středu 26.12.2018