Program

<>Program televize Noe na pondělí 7.1.2019

6:05
Klapka s ... (8)
Jiřím Flaškou
7:10
8:00
Kde končí Evropa I.: Balkán
Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb
9:00
PREMIÉRA
9:10
Exit 316 MISE
Po skalách duše
13:25
První křesťané
Křest Barbarů
16:00
Noční univerzita
Prof. Pavel Kalina, CSc. - Řím – věčné město
17:20
Můj chrám
Patrik Kunčar, Uherský Brod, Farní kostel neposkvrněného početí Panny Marie
17:40
Víra do kapsy
Kněz nebo psycholog?
18:25
18:30
18:35
Hovory z Rekovic
Alena Mornštajnová
18:55
21:00
PREMIÉRA
21:15
PREMIÉRA
ARTBITR - se Třemi králi (69)

rozhovor se spisovatelem Oldřichem Seluckým
22:05
Noční univerzita
P. Vojtěch Kodet - Pojďte, vraťme se k Hospodinu
23:05
23:30
Kulatý stůl
Astronomie dnes, leden 2019

<>Program televize Noe na pondělí 7.1.2019