Program

<>Program televize Noe na středu 30.1.2019

6:05
6:25
Klapka s ... (19)
Jaroslavem Dolečkem
8:10
Noční univerzita
RNDr. Alexandr Vondra - Česká společnost a politika po roce 1989
9:00
PREMIÉRA
11:30
ŽIVĚ
12:50
ARTBITR - Kulturní magazín (33)
s profesorem Ludvíkem Armbrusterem a filmem Mlčení
13:05
Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (3)
Nad co nic většího nelze myslet: Nevyslovitelné mystérium Boha
14:00
ŽIVĚ
16:05
16:30
Můj chrám
Barbora Černošková, kostel sv. Augustina v Brně
16:55
U VÁS (15)
O folkloristech v zimě
18:00
PREMIÉRA
18:30
PREMIÉRA
Maminčiny pohádky (19)
Tři čaromocné svíce I.
18:40
Sedmihlásky (99)
Nepůjdu já za masára
18:45
19:35
PREMIÉRA
20:00
ŽIVĚ
21:05
PREMIÉRA
Neboj se doplout aneb Umění doprovázet (9)

Celoživotní zápas o pokoj v srdci
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Den v kostce
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita

Vladimír Just - Proměny faustovského mýtu
0:05
Přijďte večer k nám …
ze Zámku v Letovicích

<>Program televize Noe na středu 30.1.2019