Program

<>Program televize Noe na středu 6.2.2019

6:05
Noční univerzita
Prof. Jan Zrzavý, CSc. - O evolučním původu moderního člověka
7:40
Živ nás, Bože, živ nás! (1)
Jánošíkove dni v Terchovej 2018
9:00
PREMIÉRA
11:00
Harfa Noemova
Mladí a jejich violoncella (PCQ) II.
11:30
ŽIVĚ
12:50
Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (4)
Osamělá chlouba našeho pádu: Maria, Matka Boží
14:00
ŽIVĚ
16:00
16:20
Zachraňme kostely (12)
Kostel sv. Máří Magdalény v Krasíkově
16:40
Víra do kapsy
Je svatost pro každého?
16:55
Bez hábitu naživo
z kláštera bratří karmelitánů v Kostelním Vydří
18:00
PREMIÉRA
Živě s Noe
Témata: Český červený kříž (100 let) a Michael Jermář, saxofonista
18:30
PREMIÉRA
18:35
Sedmihlásky (34)
Když začne skřivánek
18:40
19:30
PREMIÉRA
20:00
ŽIVĚ
21:05
PREMIÉRA
Neboj se doplout aneb Umění doprovázet (10)

Co nás připravuje o pokoj a jak se bránit?
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Den v kostce: divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten, nová div. inscenace Vinnetou
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita

Marek Jan Štěpán - Sakrální stavby
0:00
Pod ostravským nebem
Zastavení v ostravských sakrálních stavbách

<>Program televize Noe na středu 6.2.2019