Program

<>Program televize Noe na pondělí 11.2.2019

6:05
Klapka s ... (25)
Miroslavem Šolcem
8:45
V pohorách po horách (39)
Spišská plesa - Vysoké Tatry
9:00
PREMIÉRA
9:05
Jak potkávat svět (53)
s Jiřím Stivínem
11:00
Harfa Noemova
Mistři varhan
11:30
ŽIVĚ
12:50
Čtvero ročních dob
Antonio Vivaldi
14:00
ŽIVĚ
16:05
Noční univerzita
P. Josef Čunek, SJ - Jezuité a jejich podnikání – 200 let od obnovení řádu
17:30
Zachraňme kostely (3)
Kostel Nalezení sv. Kříže a kaple sv. Anny v Pelhřimově
18:00
PREMIÉRA
18:25
Sedmihlásky (110)
Letěl sokol
19:05
20:00
PREMIÉRA
Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (5)

Nepostradatelní muži: Petr, Pavel a misijní dobrodružství
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Den v kostce
22:05
Noční univerzita
Marek Jan Štěpán - Sakrální stavby
23:30
Kulatý stůl (239)
Jak se neztratit ve světě médií

<>Program televize Noe na pondělí 11.2.2019