Program

<>Program televize Noe na neděli 17.2.2019

6:05
Klapka s ... (28)
Josefem Hradeckým
7:05
9:30
Večeře u Slováka
6. neděle v mezidobí
11:15
Víra do kapsy
Je svatost pro každého?
11:45
12:40
Světlo pro Evropu (3)
Řešení plastové epidemie
12:50
PREMIÉRA
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
14:05
16:10
Živě s Noe
Týden v kostce
17:55
Sedmihlásky (117)
Keď sem išel z rána
18:00
Cirkus Noeland (25)
Roberto, Kekulín a dirigent Houslička
18:30
PREMIÉRA
Dávní hrdinové
Vysvobození z katakomb
19:40
Bazilika s tajemným světlem (1)
Šlechtická a panovnická bazilika
20:00
Zahajovací koncert MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu

kostel Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě
0:20
Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry (5)
Nepostradatelní muži: Petr, Pavel a misijní dobrodružství

<>Program televize Noe na neděli 17.2.2019