Program

<>Program televize Noe na středu 27.3.2019

6:05
Klapka s ... (55)
Emilem Chlebničanem
7:10
7:30
Noční univerzita
PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. - Doprovázení umírajících a pozůstalých
9:00
ŽIVĚ
9:15
V pohorách po horách (47)
Suchá Belá - Slovenský ráj
11:30
ŽIVĚ
14:00
ŽIVĚ
15:35
16:00
Zachraňme kostely (10)
Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích
18:00
PREMIÉRA
18:30
Putování do Lurd s Luckou a Bárou
Zázraky Pražského Jezulátka
18:40
Sedmihlásky (62)
Ztratila sem fěrtůšek
19:30
PREMIÉRA
Terra Santa News
27. 3. 2019
20:00
ŽIVĚ
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Den v Kostce
22:05
PREMIÉRA
Noční univerzita
Pavol Strežo, Eyal Friedman - Mesiánsko-židovské hnutí, jednota církve a zvěstování evangelia smíření
23:25
Léta letí k andělům
Petr Coufal - vitrážista

<>Program televize Noe na středu 27.3.2019