Program na pátek 5. 7. 2019

6:05
Klapka s …
(97)Ing. Ľuborem Patschem
8:00
Velehradská zastavení
Díl 1. - Unionistické kongresy
8:10
Kulatý stůl
(34)Cyril a Metoděj
9:40
Bazilika s tajemným světlem
(1)Šlechtická a panovnická bazilika
10:00
11:35
Velehradská zastavení
Díl 2. - Cyrilometodějská tradice v Olomouci
11:45
Bazilika s tajemným světlem
(2)Mariánská bazilika
12:05
Duchovní menu
Záznam mše svaté u příležitosti oslav 200 let narození Dona Bosca
13:30
Velehradská zastavení
Díl 3. - Arcibiskup Antonín Cyril Stojan
14:50
Velehradská zastavení
Díl 4. - Slavení východní liturgie
15:00
Cesta k andělům
(54)Bronislav Matulík - kazatel a novinář
16:00
Bazilika s tajemným světlem
(3)Mučednická bazilika
16:10
Velehradská zastavení
Díl 5. - Působení Tovaryšstva Ježíšova
16:23
Z kraje pod Buchlovem
Pohádky a pověsti
17:20
18:00
Bazilika s tajemným světlem
(4)Mučednická bazilika
18:12
Velehradská zastavení
Díl 6. - Poutníci ze Slovenska
18:25
Sedmihlásky
(7)Hnalo dívča krávy
18:30
Mašinky
(9)O bludné výhybce
19:00
Valašské tance z Rožnovska
Rožnovské slavnosti 2019
tip
živě
videoarchiv
20:45
Bazilika s tajemným světlem
(5)Cyrilometodějská bazilika
21:00
Beránci a vlci
Rožnovské slavnosti 2019
tip
živě
videoarchiv
23:05
Večeře u Slováka
14. neděle v mezidobí
23:30
Velehradská zastavení
Díl 7. - Cestami ekumenismu