Sdružení Telepace

Občanské sdružení Sdružení Telepace je již zavedenou neziskovou organizací pořádající a spolupracující řadu kulturních a výchovně vzdělávacích akcích pořádaných na území města Ostravy i mimo ně. Občanské sdružení pořádá akce zaměřené na výchovu a vzdělávání mládeže. Díky projektu televize Noe, do kterého se sdružení také zapojilo se nabízí prostor vytáhnout projekty pořádané sdružením do médií a oslovit tak podstatně větší rozsah cílové skupiny. V domě sdružení sídlí i další partnerské organizace Klub Ámos Centra pro rodinu a sociální péči a Studio Hedvika Radia Proglas. Sdružení Telepace o své činnosti vydává výroční zprávu.

 

Název: Sdružení TELEPACE z.s.

Sídlo: Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Registrace: sdružení je zapsané ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka č. 4535, zastoupené předsedou výboru Naděždou Urbáškovou

IČ: 69610584, DIČ: CZ69610584

Kontakty: