Outdoor Films s Petrem Ferry Kubátem (84. díl)
Canyoning

Průkopníky canyoningu v Evropě byli: