Telepace s.r.o.

Společnost byla založena za účelem získání licence, organizačního zajištění zahálení a vlastního provozování televizního vysílání programu televize Noe. Není založena za účelem dosahování zisku, ale za účelem relaizace činnosti. V tomto smyslu je také zapsán předmět činnosti v obchodním rejstříku.

Předmětem podnikání je celoplošné televizní vysílání dle platné licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Název: Telepace s.r.o.

Sídlo: Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava

IČ: 26849755, DIČ: CZ26849755

Zastoupená: Leošem Ryškou, jednatelem

Zápis v OR: zapsáno u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50390