Noční univerzita

prof. Tomáš Halík, Th.D. - Návrat náboženství a střet civilizací

Mons. Tomáš Halík v rámci přednášky nastolil žhavé otázky a výzvy současnosti a hledal odpovědi na to, jaké jsou výzvy pro naši dobu. Jakou roli v těchto otázkách bude hrát náboženství, jak bude vypadat křesťanství a zvlášť katolické křesťanství v následujících letech.