BET LECHEM - vnitřní domov

44. díl
Jan Balík – Světové dny mládeže

ThDr. Jan Balík, PhD. je český římskokatolický kněz, člen hnutí Fokoláre a ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference. S Jendou, jak mu říkají mladí, se projdeme po Krakově v době konání Světových dnů mládeže a ponoříme se do atmosféry nejen v Českém národním centru. „Mládí a čistotu v nás je třeba opatrovat a chránit a jak říkal zakladatel Světových dnů mládeže svatý papež Jan Pavel II., který mě byl celoživotní posilou, nebezpečí totalit nacismu a komunismu vystřídala ideologie liberalismu a dá-li se tak říci náboženství zla se svými průvodními jevy – genderismu, hyperkorektnosti, relativismu, feminismu apod. a je naší povinností mládež vést a upozorňovat je na to“. Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví, konkrétně papežskou Radou pro laiky (část Kurie) a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Každé SDM má svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.