Zpravodajské Noeviny

829. díl
10.1.2017

REPORTÁŽE

 

Setkání papeže Františka s diplomaty

Papež František se na začátku nového roku setkal se všemi velvyslanci u Svatého stolce. Svou promluvu věnoval míru a jeho nepřátelům, tedy válce a terorismu fundamentalistického ražení, ale také sociální nerovnosti, migrační krizi, zbrojení a novým formám ideologií. Odsoudil teroristické útoky spáchané fundamentalisty s apelem na představitele všech náboženství, aby udělali totéž.

 

Kniha o kardinálu Nguyen Van Thuanovi

Krátce po ukončení Roku milosrdenství vzbudil pozornost jeden z nejzajímavějších příběhů odvahy, odpouštění a věrnosti Bohu, život kardinála jménem François-Xavier Nguyen Van Thuan.

 

Tříkrálový průvod v Praze

Požehnáním koledníkům v kostele svatého Tomáše začala oficiálně letošní Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi. Dnes už tradiční akce budí rok za rokem větší společenskou odezvu a stoupají také nároky na její přípravu. Cílem letošní pouti Tří králů ulicemi Prahy byl živý Betlém na Staroměstském náměstí.

 

Tříkrálová tramvaj v Plzni

Tříkrálovou tramvaj v Plzni vypravila Diecézní charita ve spolupráci s dopravním podnikem. Cesta historickým vozem byla zdarma, Plzeňané při ní mohli přispět do tříkrálových kasiček. Koledování se zúčastnili také biskupové František Radkovský a Tomáš Holub coby jeden ze tří králů.

 

Koledování ve Střelicích

Tři králové už koledovali také ve Střelicích nedaleko Brna. V obci, kde žije méně než dva tisíce osm set obyvatel, se charitní sbírka konala po dvanácté. Místní děti v mrazivém počasí vykoledovaly více než sto třicet tisíc korun.

 

Benefiční koncert v Nezdenicích

V benefičním koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Nezdenicích účinkovali místní sbory a zpěvák Petr Bende se svými hosty. Zaznělo několik koled i novější skladby z jeho repertoáru. Výtěžek koncertu podpoří postupně probíhající opravu střechy nezdenického kostela.

 

Živý Betlém v Čadci

Krásu vánočního času na Kysucích dotváří tradičně divadelní představení, ve kterém jeho organizátoři rok co rok zpřítomňují narození Krista. Do prostor Městské sportovní haly v Čadci přivádí pravidelně setkání u živého betléma obyvatele z města i širokého okolí už více než dvacet let. Slavnost začíná mší svatou.

 

 

ZKRATKY

 

●  Míroví aktivisté s bílými vlajkami se vydali na několikaměsíční pěší cestu z Berlína do Sýrie. Občanský Pochod pro Aleppo začal na bývalém letišti Tempelhof, kde je dnes uprchlický tábor. Trasa dlouhá čtyři tisíce kilometrů vede také přes Českou republiku. Akci organizuje na padesát dobrovolníků z mnoha zemí, její součástí jsou i diskuse s místními lidmi a další program.

 

●  Pravoslavný ruský patriarcha Kirill se vyslovil k letošnímu smutnému stému výročí takzvané socialistické revoluce. Jak řekl na zasedání nejvyšší rady ruské pravoslavné církve, výročí připomíná nikoliv jako důvod k oslavě, ale „s hlubokou reflexí a upřímnou modlitbou, aby se naše národy ze spáchaných omylů poučily a nikdy už je nedopustily“. Ruská revoluce mezi únorem a říjnem roku 1917 vedla k pádu carské říše.

 

●  Ekumenický festival „Dny koled křesťanů Slovenska“ probíhal v okrese Prievidza po šestadvacáté. V devatenácti festivalových koncertech představila folklórní skupina Hájiček se svými hosty písně všech hlavních křesťanských církví, které na Slovensku působí. V Chrenovci muzikanti uctili památku učitele a varhaníka Gašpara Drozda. Jeho sborník chrámových písní, které zaznamenal v první polovině devatenáctého století, je základem festivalu.

 

●  V rámci dlouhodobé česko-německé spolupráce se vydali mladí lidé z Příbrami na slavnostní vysílání Tří králů do Neumarktu v Horní Falci. Na celoněmeckou akci tam zavítalo více než dva tisíce králů z celého Německa. Mladí Příbramané pak spolu se svými partnery z německého Bodenmais navštívili také Prahu. Němečtí hosté v královských kostýmech se mimo jiné vydali na procházku jejím historickým jádrem.

 

●  Šestého ledna se u tradičního tříkrálového oběda setkali pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a prezident republiky Miloš Zeman. Poslechli si hudební vystoupení koledníků a přispěli na Tříkrálovou sbírku. Pražská arcidiecézní Charita z ní mimo jiné podpoří Centrum pro tělesně postižené Fatima. Oběd v Arcibiskupském paláci se konal přesně pět let poté, kdy papež Benedikt XVI. oznámil jmenování Dominika Duky kardinálem.

 

●  V Praze byly slavnostně otevřeny nabídky na stavbu velkých varhan pro katedrálu sv. Víta. Z vyzvaných varhanářských firem je podali čtyři uchazeči: firma Van den Heuvel z Holandska, Johannes Klais z Německa, Rieger z Rakouska a Gerhard Grenzing ze Španělska. Hodnotící komise bude nabídky posuzovat podle řady kritérií od umělecké kvality až po cenu. Na kontu svatovítských varhan je už více než patnáct milionů korun.

 

 

Z DIÁŘE

 

Rumburk, 14. ledna

Vycházka za betlémy

Vycházka za kostelními a soukromými betlémy Rumburku začíná v Loretě a pokračuje v kostelech sv. Vavřince a sv. Bartoloměje. K vidění je i pohyblivý betlém Jiřího Cobla staršího.

 

Pardubice, 14. ledna

Jak žít všední život v Boží přítomnosti ...

Na setkání žen na téma: "Jak žít všední život v Boží přítomnosti..." zve Salesiánský klub v Pardubicích. Přednášky, modlitbu a biblické tance povedou sestry z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

 

Brno, 14. ledna

Ples Biskupského gymnázia

Dvacátý pátý reprezentační ples Biskupského gymnázia v Brně se bude konat v Kulturním centru Semilasso. Bude hrát kapela Pohledy a ke zpěvu cimbálová muzika Baobab.

 

Český Těšín, 14. ledna

Setkání kurzů Alfa

Setkání kurzů Alfa se koná v Českém Těšíně na faře. Na praktický interaktivní úvod do křesťanské víry jsou zváni mladí lidé, kteří způsobem sobě blízkým prozkoumat křesťanství i smysl života.   

 

Vsetín, 15. ledna

Koncert skupiny Good Work

Koncert skupiny Good Work se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně.

Uskupení zhruba třiceti zpěváků a instrumentalistů různých profesí působilo donedávna pod názvem Paprsky.

 

Stěbořice, 15. ledna

Rozloučení s vánočním časem

Vánoční skladby a pastorely starých mistrů zazní v koncertu „Rozloučení s vánočním časem“ ve Stěbořicích. Kromě místního sboru a scholy budou zpívat chrámový a chlapecký sbor z Opavy. 

 

Praha, 17. ledna

Důstojnost v tekuté době

V cyklu Člověk v dialogu bude v kostele Pražského Jezulátka přednášet filosofka profesorka Anna Hogenová, která působí na Pedagogické a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Tábor, 17. ledna

Stanislav ze Znojma

Osobnost a dílo profesora teologie Pražské univerzity Stanislava ze Znojma, který patřil k učitelům Jana Husa, představí přednáška Mons. Davida Henzla. Koná se v Husitském muzeu v Táboře.