Zachraňme kostely

11. díl
Kostely sv. Jana Křtitele ve Vroutku a kostel Narození Panny Marie v Kryrech

Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku byl vystavěn v barokním stylu roku 1726. Jedná se o jednolodní obdélníkovou stavbu zakončenou pětibokým presbytářem. Západní průčelí, které je členěno pilastry, je na vrcholu zakončeno segmentovým tabulovým štítem. Zařízení kostela je barokní. Pochází z druhé poloviny 18. století.Barokní kostel Narození Panny Marie v Kryrech na Lounsku pochází z roku 1722. V současnosti je natolik poničen, že v něm nelze sloužit bohoslužby. Od roku 1958 je nicméně kulturní památkou České republiky. O jeho obnovu usiluje Občanské sdružení Dietrich.režie: Marek Hýža