Ve službě Šuárů

Dokument o veterináři, vrcholovém sportovci, misionáři, salesiánovi a knězi ze Slovenska, současnému faráři kmene Šuárů v Ekvádoru, otci Antonovi Odrobiňákovi.