Zpravodajské Noeviny

854. díl
6.4. 2017

REPORTÁŽE

 

Integrální lidský rozvoj

 Kongres ve Vatikánu připomněl padesát let encykliky papeže Pavla VI. Populorum Progressio. V promluvě k více než třem stům účastníků mezinárodního setkání papež mimo jiné řekl, že dnešní svět trpí kvůli dvěma zlům: Individualismu a ideologickým vizím, které mění jednotlivce v masu.

 

Princ Charles s manželkou ve Vatikánu

Papež František přijal ve Vatikánu britského nástupce trůnu s manželkou. Bylo to vůbec první setkání papeže Františka s princem Charlesem. 

 

Francouzský pěvecký sbor v Brně

Čtvrtého dubna se v sále Milosrdných bratří v Brně uskutečnil koncert sboru francouzské konzervatoře z města Tours. Celá akce pod názvem Cesta svatého Martina se konala pod záštitou Francouzské aliance a brněnského biskupství.

 

Augustiniánská pouť

Šestnáctá postní pouť slovenské augustiniánské mládeže směřovala z Košic k Turínskému plátnu do Prešova. Dvoudenní putování začalo ranní mší svatou v kostele svaté Anny v Ťahanovcích.

 

Nový biskup českých starokatolíků

Břevnovský klášter a jeho kostel sv. Markéty byly místem slavnostního svěcení nově zvoleného biskupa Starokatolické církve Pavla Benedikta Stránského, Jeho cesta od špičkového detektiva k úřadu biskupa rozvířila vody i jinak k církvi chladné české žurnalistiky.

 

Soutěž Bible a my

Na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se konalo finále dvacátého čtvrtého ročníku soutěže žáků základních a středních škol Bible a my. 

 

Studentský muzikál v Nitře

Muzikál o zakladateli řádu piaristů Josefu Kalazanském nastudovali a uvedli v Nitře studenti zdejší piaristické školy. Odkaz Josefa Kalazanského žije ve školách celého světa. Na Slovensku se k němu dnes hlásí tři školy. 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Při útoku teroristy v Petrohradu zemřelo čtrnáct lidí a další byli zraněni. Představitelé církví ve světě útok odsuzují a vyjadřují soustrast pozůstalým. V moskevské katedrále sloužil zádušní bohoslužbu patriarcha Kirill. Pravoslavnou církev vyzval, aby se připojila ke smutku za zemřelé. Soustrastné tiskové prohlášení vydal i moskevský arcibiskup Paolo Pezzi. Jen pár hodin po atentátu ho odsoudila sunnitská univerzita Al Azhar.

 

•   Devadesát bílých a žlutých balonků předznamenalo v rakouském Heiligenkreuzu blížící se devadesáté narozeniny emeritního papeže Benedikta XVI. Jak studentům, vyučujícím, řeholníkům a hostům v univerzitním campusu řekl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch, papeže Benedikta tato oslava v ekumenickém duchu velmi potěšila. V cisterciáckém klášteře ji zakončila děkovná mše svatá.

 

•    Sedmnáctou konferenci proti obchodování s lidmi pořádá ve svém vídeňském sídle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jejím hlavním tématem je obchod s dětmi. Své poselství organizátorům zaslal také papež František. Ve třech panelových diskuzích vystoupil stálý zástupce Vatikánu Janusz Urbańczyk. Hovořil mimo jiné o systému efektivní ochrany dětí dnes a o nutných opatřeních v blízké budoucnosti.

 

•    Prestižní putovní cena Zlatá holubice míru se uděluje za zásluhy o porozumění mezi národy. Sošek je celkem třicet, každá symbolizuje jeden ze třiceti článků úmluvy o lidských právech. Jednu z holubic převzal v Litvínově ředitel televize Noe Leoš Ryška. Putovní vyznamenání jemu i celému týmu křesťanské televize předal salesián P. Benno Beneš. V minulosti byl jejím držitelem třeba Václav Havel nebo dalajláma.

 

•   Stálé rady biskupských konferencí Česka a Slovenska se na Velehradě zamýšlely nad tématem katecheze a křesťanské výchovy. Situaci na Slovensku představili košický arcibiskup Bernard Bober a Martin Michalíček, český pohled prezentovali biskup Pavel Konzbul a Mariusz Kuźniar. V roce 2015 u nás náboženství ve školách navštěvovalo na čtyřicet tisíc žáků, další chodili na náboženství mimo školu.

 

•   Do funkce ředitele Diakonie jmenovala synodní rada Českobratrské církve evangelické Jana Soběslavského, stává se tak zároveň předsedou její správní rady. Nový ředitel má třicet sedm roků, vystudoval evangelickou teologii na Univerzitě Karlově a právo na Masarykově univerzitě v Brně. V Diakonii působí dvanáct roků, byl mimo jiné ředitelem Diakonie Brno a působil ve správní radě. Je ženatý a má tři děti.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Prostějov, 9. dubna

Modlitba křížové cesty

Modlitbu křížové cesty připravuje v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově Cyrilometodějské gymnázium i základní a mateřská škola. Připomene i devadesát let působení salesiánů u nás.

 

Ostrava, 9. dubna

Skautský den v zoo

Pro dětské návštěvníky ostravské zoo připravují skauti drobné soutěže, ve kterých prověří své dovednosti i znalosti. Součástí skautského dne budou rovněž tvořivé dílny a minijarmark.

 

Brno, 9. - 23. dubna

Velikonoční festival duchovní hudby

Mezinárodní festival duchovní hudby v Brně zahájí monumentální Matoušovy pašije Johanna Sebastiana Bacha. V kostele sv. Janů budou účinkovat sólisté a Cappella Cracoviensis.

 

České Budějovice, 10. - 21. dubna

Velikonoce očima dětí

Výstava zachycující představy dětí o velikonočních svátcích bude k vidění v Českých Budějovicích. Obrázky doplní vysvětlující komentář, pro školy je připraven doprovodný program.

 

Olomouc, 10. - 30. dubna

Paschalia Olomucensia

V Olomouci přiblíží umělecké performance související s paschálním cyklem duchovní a kulturní hodnoty Evropy. Součástí projektu je čtyřiadvacetihodinové Čtení Bible.

 

Olomouc, 11. dubna

Setkání žen na cestě života

Pravidelné setkávání žen v Olomouci pokračuje přednáškou a besedou na téma Výchova dětí a staré tradice. Ve farním domě u katedrály bude promlouvat historik Mgr. Daniel Soukup.

 

Žďár nad Sázavou, 11. dubna

Co se stalo s Ježíšem?

Pašijové drama o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista připravuje více než dvě stě padesát žďárských farníků. Odehraje se ve Žďáru nad Sázavou v Dětském areálu na sídlišti Libušín.

 

Altötting, 13. – 17. dubna

Velikonoce s mladými lidmi

Ke společnému prožití pěti velikonočních dnů na poutním místě v německém Altöttingu s mladými lidmi z celého světa zve Komunita Emmanuel. Společný odjezd z Brna, je třeba přihlásit se předem.

Reportáže z Rome reports:

Charles and Camilla of England give pope a basket of products from their own orchard

Pope Francis: There are economic powers that impose rules in order to benefit themselves