Terra Santa news

19. 7. 2017

Konference o odpuštění v Jeruzalémě

V Jeruzalémě se konala konference na téma odpuštění. Byly to dva dny naplněné setkáními a svědectvími o významu odpuštění v lidském životě.

 

Škola gregoriánského chorálu

První praktický i teoretický kurs gregoriánského chorálu zorganizovala v Jeruzalémě Kustodie Svaté země. Je to příležitost k objevení krásy starobylé hudební tradice latinské církve. 

 

Setkání univerzitní mládeže

Studenti izraelských, palestinských a dalších univerzit z celého světa se setkali v Jeruzalémě, aby společně podpořili mír. Videoposelství jim do Svatého města adresoval také papež František.

 

Kostel na místě odpočinku Panny Marie

Pozůstatky kostela v Kathismě (katismě) připomínají místo, kde se podle tradice zastavila Panna Maria s Josefem k odpočinku při cestě z Nazareta do Betléma.

 

Centrum palestinského kulturního dědictví

Uchovávat, rozvíjet a podporovat palestinské kulturní tradice, takové je poslání centra, které založila v roce 1991 v Betlémě paní Maha Saca.