Zpravodajské Noeviny

897. díl
10. 10. 2017

REPORTÁŽE

 

Důstojnost dítěte v digitálním světě

Kongres na téma Důstojnost dítěte v digitálním světě pořádala Papežská gregoriánská univerzita . V Římě se odborníci z celého světa poprvé shromáždili k diskusi, jak na internetu chránit nezletilé. Ve Vatikánu se s nimi setkal také papež František.

 

Vyvrcholení Jubilea Fatimy v Koclířově

Na osm tisíc věřících se stovkou kněží se sešlo v Koclířově na zakončení jubilea zjevení Panny Marie ve Fatimě. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl kardinál Dominik Duka. Pod jeho vedením byla naše země odevzdána Panně Marii a skrze ni zasvěcena Bohu.

 

Setkání (nejen) evangelické mládeže

Sjezd (nejen) evangelické mládeže byl také letos otevřen i lidem jiných vyznání a nevěřícím. Konal se v kostelích a kulturních zařízeních v Jablonci nad Nisou. Pro pět set účastníků byla připravena paleta programů, které tematicky obsahovaly motto celého setkání: Wanted - hledání Boha.

 

Kurýři Božího slova v Košicích

Kniha Kurýři Božího slova přibližuje veřejnosti dobu komunistické nesvobody a pronásledování. Její prezentace se konala na Teologické fakultě v Košicích. Dílo polského autora Mariana Szczepanowicze je dokumentem a svědectvím o spolupráci a obětavé službě polských a slovenských aktivistů v letech 1948 – 89.

 

Den zvířat u sv. Matěje v Praze

Den zvířat u příležitosti svátku svatého Františka z Assisi se uskutečnil v prostorách fary a farní zahrady u sv. Matěje v Praze. Nabídl neformální setkání i přednášku a výstavu fotografií. Domácím zvířátkům požehnal P. Matúš Kocian. Na setkání přišli věřící se psy i s kočkou, morčetem a rybičkou.

 

Výročí organizace Likvidace lepry

Organizace Likvidace lepry si připomněla dvacet pět let od svého založení. K oslavě se přátelé a příznivci spolku sešli v pražském Arcibiskupském paláci a k bohoslužbě ve svatováclavské kapli pražské katedrály. Neziskovou organizaci, která aktivně pomáhá malomocným, založili manželé Sibyla a Jiří Holých. Dnes působí pod pražským arcibiskupstvím.

  

 

VE ZKRATCE

 

•   Plenární zasedání Kongregace pro východní církve ve Vatikánu se koná u příležitosti stého výročí založení této instituce a pětadvacátého výročí „Kodexu kanonického práva východních církví“. Setkání se účastní také představitelé komunity ze Sýrie, Iráku, Egypta, Turecka, Libanonu a Jordánska i z Ukrajiny, Arménie, Etiopie a Eritreje. Skupinu patriarchů a vyšších biskupů východních církví přijal i papež František.

 

•   Na svátek Panny Marie Růžencové se modlili věřící na tisícovce míst podél státní hranice Polska mariánskou modlitbu za svou zemi a za celý svět. Událost byla spojená s výzvou k modlitbě a pokání, kterou vyslovila Panna Maria před sto lety ve Fatimě. Program v kostelích na hranici dlouhé tři a půl tisíce kilometrů začal modlitbou a přednáškou, následovala mše svatá, adorace a společná modlitba růžence.

 

•   Odklon od využívání fosilních zdrojů energie oznámila vpředvečer památky sv. Františka z Assisi mezinárodní koalice katolických institucí, tedy čtyřicet velkých institucí na všech kontinentech. Ke koalici se připojily například diecéze a františkánský klášter v Assisi, Belgická biskupská konference nebo arcidiecéze Cape Town v Jižní Africe. Zapojily se také subjekty z byznysu a financí, například německá Katolická banka.

 

•   Tradiční akci Koláč pro hospic připravilo také letos devět oblastních charit, které působí v rámci Diecézní charity Brno. Jen v Třebíči a okolních obcích tato propagačně-charitativní iniciativa vynesla téměř pětačtyřicet tisíc korun. Role dobrovolníků se ujali především studenti. Koláče nabízeli také v podnicích včetně Jaderné elektrárny Dukovany. Druhá říjnová neděle je Světovým dnem hospice a paliativní péče.

 

•    Projekt Rozkvetlé památky už popáté doprovodil podzimní část zahradnické výstavy Flora v Olomouci. Květinová aranžmá umocnila nádheru kostelů sv. Mořice, sv. Michala a Panny Marie Sněžné i kaple sv. Jana Sarkandra. V arcibiskupském paláci byly vyhlášeny výsledky soutěže Park roku. Z třinácti uchazečů se vítězem staly Jiráskovy sady v Litoměřicích. Druhé místo obsadila zahrada piaristického kláštera v Příboře.

 

•    Sdružení Renovabis organizuje německou pomoc římskokatolické církvi ve východní Evropě. Při setkání se zástupci organizace v Litoměřicích hovořil biskup Jan Baxant o různých projektech a spolupráci s litoměřickou diecézí. V průběhu dne pak němečtí hosté navštívili biskupskou kurii, Diecézní dům kardinála Trochty i zařízení litoměřické diecézní a farní Charity. Její pečovatelská služba získala na jaře od Renovabis příspěvek na nové auto. 

  

 

Z DIÁŘE

 

Skalné u Chebu, 14. října

Vsaď život na Krista!

Setkání mladých lidí z Karlovarska se uskuteční na faře ve Skalné u Chebu. Na programu se bude podílet i společenství Koinonia. Chystá se mimo jiné výroba ikon, svědectví a koncert chval.

 

Bohuslavice, 14. října

270 let od posvěcení kostela

Dvě stě sedmdesát let kostela Nejsvětější Trojice oslaví v Bohuslavicích u Hlučína. Ve slavnostním koncertu vystoupí duo Vašut a Sivek s Karolinou Levkovou a Petr Bende s místním pěveckým sborem. 

 

Hradec Králové, 14. října

Koncert pro dobrou věc

V benefičním koncertu v Hradci Králové bude účinkovat trio Agostini- McGuire. Výtěžek podpoří hospicové hnutí a aktivity mládeže. Zve biskupství a řád Maltézských rytířů.

 

Olomouc, 14. října

Biskupské svěcení

Biskupské svěcení pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Antonína Baslera a Josefa Nuzíka se uskuteční při mši svaté v katedrále sv. Václava. Srdečně zváni jsou všichni věřící.

 

Jižní Morava, 14. října

Pojďme spolu

Trasa ekumenické pouti povede po památných místech židlochovického panství. Bude příležitostí ke společné modlitbě a zpěvu a připomene soužití katolíků a evangelíků na jižní Moravě.

 

Svatý Hostýn, 14. října

Koncert duchovní hudby

Koncert duchovní hudby ve svatohostýnské bazilice koná v rámci Dušičkové pouti. Účinkuje novojičínský pěvecký sbor Ondrášek, varhaník Vojtěch Trubač, klavíristka Marie Válková a další.

 

Kájov, 14. - 15. října

Hlavní kájovská pouť

Hlavní kájovská pouť v kostele Nanebevzetí Panny Marie začne mší svatou s novokněžským požehnáním. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat kardinál Dominik Duka.

 

Ostrava, 15. října

Benefiční koncert na pořízení kalicha

Benefiční koncert na pořízení kalicha se koná v ostravském evangelickém kostele Krista krále. Účinkují všechna pěvecká oddělení Dětského sborového studia, bude i rocková kapela.

 

 

Reportáž z Rome reports:

A society that consumes pornography is not able to effectively protect minors