Zpravodajské Noeviny

899. díl
17. 10. 2017

REPORTÁŽE

 

Třicet pět nových světců

Papež František svatořečil na Svatopetrském náměstí 35 nových světců. Byla mezi nimi Španělka Faustina Míguezová a první američtí mučedníci, domorodé děti Cristóbal, Antonio a Juan. A rovněž mučedníci brazilští, které vedl jezuita André de Soveral. V průběhu obřadu papež varoval před nebezpečím rutiny křesťanského života.

 

Setkání s fotbalisty Speciální olympiády

Potlesk přivítal papeže Františka při setkání s fotbalisty Speciální olympiády. Do Říma přijeli na turnaj k padesátému výročí jejího založení. Program Speciální olympiády zahrnuje sportování a soutěže pro mentálně postižené. Zapojují se do nich tři miliony lidí na celém světě.

 

Biskupské svěcení v Olomouci

Arcibiskup Jan Graubner udělil biskupské svěcení Antonínu Baslerovi a Josefu Nuzíkovi, novým pomocným biskupům olomoucké arcidiecéze. Přítomni byli dva kardinálové, dva arcibiskupové a dalších 17 biskupů, 220 kněží a tisíce věřících.

 

Forum 2000: Náboženství a demokracie

Konference Forum 2000 se konala v Praze po dvacáté prvé. Její založení patří k významným počinům prezidenta Václava Havla. Letošní setkání osobností z celého světa si kladlo otázku, jak posílit demokracii v nejisté době. A stejně tak se ptali i účastníci mezináboženského panelu.

 

Slovenská pouť Charit

Desátá slovenská pouť Charit se konala v katedrále sv. Martina ve Spišské Kapitule. Její organizátorkou byla slovenská Katolická charita. V rámci kulturního programu byla udělena ocenění za rozvoj charitního díla na Slovensku.

 

Škola v přírodě

Školu v přírodě s duchovním doprovázením a kurzem plavání v krytém bazénu připravili na Zemplínské Šíravě pedagogové především pro žáky šestých ročníků základní školy sv. Cyrila a Metoděje v Košicích.

 

Semináře o rodině a výchově dětí

Dva semináře o rodině a výchově dětí v rodině i mimo ni se konaly v poslanecké sněmovně. První se zaměřil na psychologické a sociální aspekty nerodičovské péče, druhý nesl název Rodičovství jako výzva a příležitost. Obou se zúčastnili odborníci a zástupci organizací pomáhajících rodinám.

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Druhá říjnová sobota je tradičně Světovým dnem hospice a paliativní péče. Také v letošním roce se do oslav zapojilo na sedmdesát zemí včetně České republiky. Stovky pořádaných akcí a koncertů přispívají k lepší informovanosti veřejnosti, zejména však pomáhají získat finanční prostředky na jejich činnost. Nikde na světě tuto péči zcela nehradí stát, takže se neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů podporovatelů.

 

•   Děkovná mše svatá u příležitosti blahoslavení dona Tita Zemana se konala v římské bazilice Božského srdce. Celebroval ji hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime. Vyjádřit vděčnost za velký dar svědectví dona Tita přišli spolubratři z komunit v Římě, členové salesiánské rodiny a zhruba stočlenná skupina poutníků ze Slovenska. V roce 1938 složil právě v tomto chrámu don Titus své věčné sliby.

 

•   Ve Frankfurtu nad Mohanem skončil nejvýznamnější světový knižní veletrh. Jeho letošním čestným hostem byla Francie. Mezi osmi tisíci vydavateli z více než stovky zemí bylo i tentokrát Vatikánské nakladatelství spolu s Vatikánskými muzei. Jak uvedl nový ředitel nakladatelství mladý minorita Giulio Cesareo, mnozí zahraniční vydavatelé se zajímali o jedenáctisvazkovou řadu, zaměřenou na teologické myšlení papeže Františka.

 

•   Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se konají 20. a 21. října. Ženská řeholní společenství se připojují k modlitební výzvě iniciované Českou biskupskou konferencí. V modlitbě se spojí devatenáctého října, aby v jednotě s výzvou biskupů vyprosily při nadcházejících parlamentních volbách moudré rozhodování. Ve Zlíně zve Společenství vdov a vdovců k modlitbě za „všechny, kteří mají v rukou moc“.

 

•   Nový azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy slavnostně otevřela Oblastní charita v Třebíči. Zařízení je v rámci Kraje Vysočina jedinečné a má jednašedesát lůžek. Zázemí v něm nalezly také služby rané péče, které odborně podporují rodiny s handicapovanými dětmi. Na slavnostní otevření domu navázal Den otevřených dveří. V jeho průběhu si mohli zájemci objekt prohlédnout a získat informace o poskytovaných službách.

 

•   Slavnost patronky ostravsko-opavské diecéze svaté Hedviky se konala v katedrále Božského Spasitele. Na závěr mše svaté udělil biskup František Václav Lobkowicz dvacet čtyři ocenění za obětavou službu pro diecézi. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů a Charit. V neděli si lidé v Mostech u Jablunkova připomenou dvousté třicáté výročí vysvěcení zdejšího kostela sv. Hedviky varhanním koncertem Ondřeje Muchy.

 

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Olomouc, 19. října

Svátek sv. Lukáše

U příležitosti svátku patrona lékařů sv. Lukáše se v Olomouci setkají pracovníci ve zdravotnictví. Mši svatou bude celebrovat pomocný biskup Antonín Basler, následuje beseda o sestrách Matky Terezy.

 

Praha, 20. října

Martin Luther pro dnešek

Konference o Martinu Lutherovi a jeho významu pro dnešek se koná v Praze. Na programu jsou přednášky, panelová diskuze a prezentace nových publikací k výročí evropské reformace.

 

Ostrava, 20. - 22. října

Desáté výročí posvěcení kostela

Před deseti lety byl vysvěcen kostel Svatého Ducha v Ostravě. Slavnostní mše svaté k výročí celebrují biskupové František Václav Lobkowicz a Martin David. Bude i benefiční běh, koncerty a ohňostroj.

 

Heřmanov u Křižanova, 20. – 22. října

Duchovní obnova pro rozvedené

Duchovní obnovu pro rozvedené pořádá v Heřmanově u Křižanova brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči. Tématem „Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu a rozchodu“ bude provázet Jan Kotík.

 

Rumburk, 21. října

Koncert k svátku sv. Lukáše

Koncert v Rumburku připomene svátek patrona umělců sv. Lukáše. Díla starých mistrů i současných umělců přednese Vilémovský chrámový sbor a Rumburský komorní orchestr.

 

Třebíč, 21. října

Adoramus Te Christe

Třetí společné setkání hledajících pořádá třebíčská farnost v bazilice sv. Prokopa. Setkání nabídne chvíle ztišení, modlitby a hudbu komunity Taizé s pěveckými sbory, sólisty a orchestrem.

 

Moravské Budějovice, 21. října

Křesťan zdravotník v sociálních službách

Desátý ročník konference Křesťan zdravotník v sociálních službách se koná v Moravských Budějovicích. Začne mší svatou v kapli Domu sv. Antonína, celebruje biskup Pavel Konzbul.

 

Teplice nad Bečvou, 21. října

Žehnání kaple a zvonu

V Teplicích nad Bečvou byla dokončena generální oprava kaple Nejsvětější Trojice. Slavnostní mši svatou s žehnáním kaple bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a požehná také nový zvon.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope to Special Olympics: You open the eyes and heart to the dignity of individuals

Pope Francis canonizes 35 new saints: Do not live a routine faith