Vatican magazine

928. díl
Týdenní zpravodajství z Vatikánu

Katechismus, symfonie víry

Papež František v souvislosti s 25. výročím vydání Katechismu katolické církve upozorňuje, že nauku víry není možné uchovat, aniž by se dále rozvíjela. „Trest smrti je nehumánním činem, který je v rozporu s evangeliem.“

Globální řešení na ochranu dětí

Na konferenci na půdě Gregoriánské university se hovořilo na téma zneužívání dětí v digitálním světě. Petrův nástupce potvrdil, že církev po dramatických zkušenostech cítí potřebu zasazovat se o práva a ochranu dětí. „Mládež musíme vychovávat, aby citlivě rozpoznala nástrahy na internetu,“ dodává jezuita otec Zollner.

K obraně života

Členové Papežské akademie pro život diskutovali o nové zodpovědnosti v době technologického pokroku. Jak zdůraznil Svatý otec, je třeba bojovat proti materialismu ekonomiky, která k lidskému životu přistupuje jako ke zdroji, který lze vytěžit a odhodit.

Organizovaná charita

Představíme další řeholní společenství, které působí ve Vatikánu. Jsou to milosrdné sestry sv. Vincence de Paul, které pomáhají v Domě svaté Marty a vedou pediatrickou ambulanci, která je určena pro chudé rodiny s dětmi, bez ohledu na jejich vyznání.

Hermés, křehký pacient

Na Osmibokém nádvoří ve Vatikánských muzeích mohou návštěvníci vidět restaurovanou sochu z řecké mytologie. Intervenci s využitím laserového 3D skeneru předcházelo studium historických pramenů o dřívějších opravách tohoto díla.