Léta letí k andělům

67. díl
Jan Suk - literát, vnuk Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka

Básník,
esejista, spisovatel Jan Suk se narodil v roce 1951 v Benešově.
Je posledním žijícím vnukem skladatele Josefa Suka a pravnukem
Antonína Dvořáka. Na filosofické fakultě Univerzity Karlovy
absolvoval v oborech filosofie, historie a estetika. Po roce
1989 se věnoval redakční a editorské činnosti a umělecké
kritice a esejistice. Jan Suk je přesvědčen o tom, že každý
člověk je konstituován mimo jiné také místem, kde se narodil a
architekturou, na kterou se jako dítě a mladý člověk intenzivně
díval. U Dvořáka i Suka byly vždy na dohled kostely a chrámy.
Dílo i život Antonína Dvořáka a jeho nejmilejšího žáka a
později také zetě Josefa Suka jsou spojeny s duchovním
prostředím. Oba světoví skladatelé absolvovali v učednických
letech studium církevních kompozic a rovněž hru na varhany. Dva
spříznění skladatelé a při tom dva odlišné přístupy k Bohu,
víře a spirituálnosti. U Dvořáka přístup živelný, korigovaný
však intelektem i pochybnostmi, u Suka neokázalá, hluboká
duchovnost a manifestace lásky. Sukův panteismus a mystika a proti
tomu Dvořákův pevně ustanovený Bůh.