Kulatý stůl

Domácí násilí

Rodina je místem bezpečí, může se ale stát i prostorem pro agresi a násilí, které se stupňují. Proč a jak k tomu dochází? Kde hledat v případě domácího násilí pomoc? I na Vaše otázky k tomuto nebezpečnému fenoménu odpoví PhDr. Lucie Paprsteinová, vedoucí Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě, ThLic. Martina Vintrová, soudkyně Diecézního soudu v Plzni, a psycholog Mgr. Drahomír Ševčík.