Živě s Noe

S hostem Petrem Šiškou a dalšími hosty se bavíme o nově fungující Střední odborné škole sv. Jana Bosca v Kroměříži.

Hosty ve studiu jsou Petr Šiška, ředitel stř. odb. školy sv. Jana Bosca, tématem je vznik školy samotné, účel a smysl jejího fungování, dalšími hosty jsou František Bezděk a Ladislav Kopřiva, salesiáni, kteří se rovněž podílí na vzniku této školy.