Živě s Noe

S P. Pavlem Macurou, P. Janem Liškou o životě kněží dneška a Josefem Kořenkem o Emilu Kapaunovi.

Hosty ve studiu jsou P. Pavel Macura, P. Jan Liška, tématem je život kněží dneška a Josef Kořenek s tématem: Emil Kapaun a arcibiskup Josef Matocha.