Noční univerzita

P. Václav Vacek - Mystika

P. Mgr. Václav Vacek studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Nyní je farářem v Letohradě.