ARTBITR - Kulturní magazín

66. díl
Rozhovor s českým restaurátorem

Restaurátorství je záslužný  umělecko-řemeslný obor, který jsme v Artbitru neprávem zcela opomíjeli. Zásluhou restaurátorů ožívají památky, které nám zanechali naši předkové. Pan Miloš Gavenda má to štěstí, že se zasazuje o lesk našeho  gotického skvostu.