Léta letí k andělům

68. díl
Jaroslav Hodík - fotograf

Jaroslav Hodík
fotograf je členem modlitební ligy blahoslaveného posledního
rakousko-uherského panovníka, císaře a českého krále Karla I.

Narodil se v roce 1945 v Novém
Bydžově. Absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu, během
studia začal fotografovat, až teprve po maturitě získal výuční
list fotografa. Vzdělání si pak doplnil na Vyšší škole
fotografie v Praze. Nyní je zaměstnán jako fotoreportér
domácího zpravodajství České televize. Kromě toho se však
věnuje i volné tvorbě, fotografuje přírodní zátiší,
zabývá se často církevní tematikou - spolupracuje s Katolickým
týdeníkem nebo Karmelitánským nakladatelstvím. Katolický
týdeník vydal v roce 1999 jeho knihu fotografií starých lidí
Podzimní slunce s textovým doprovodem Milana Badala.

Malíři, fotografové, kameramani
odnepaměti vytvářejí okna, malují průhledy do prostorů, které
se otevřely v nich samých, do prostorů, které žily v jejich
duši, byly z ní vyňaty a podány divákům.