BET LECHEM - vnitřní domov

39. díl
Antonio Rivas - španělský augustinián v Praze

Španělský augustinián Antonio Rivas nás pozval do farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně, kde působí jako farář. Otec Antonio je, podobně jako jeho spolubratr Juan Provecho, veselý a velmi pracovitý kněz, španělského původu, člen řádu bratří sv. Augustina, který neustále hledá, co lidem nabídnout a jak být pro ně užitečný. S jeho heslem: „Každý den je příležitost milovat, růst a radovat se" jsme s ním doslova pobíhali v jeho malostranském teritóriu. Španěl (i když narozen v Německu, jako dítě migrantů) má rád jazyky. Kromě teologie studoval germanistiku a teď studuje překladatelství a tlumočnictvi.Povídali jsme si s ním o tichu vnitřního domova, augustiniánské spiritualitě a o hispánské a anglické komunitě v Praze (velvyslanci, umělci, duchovní atd.), která se v kostele sv.Tomáše schází v průběhu liturgického roku na oslavy a také každou neděli na Bohoslužbu.Řád augustiniánů je označení pro řeholní společenství, které vzniklo spojením několika poustevnických skupin, řídících se řeholí sv. Augustina. Takto vznikl řád tzv. Obutých augustiniánů, zvaných též Augustiniáni poustevníci. Z tohoto řádu se později oddělili tzv. Bosí augustiniáni. Existuje též samostatný řád Augustiniánů kanovníků, který původně vznikl z kapitul kanovníků při významných kostelích, kteří přijali Augustinovu řeholi.V České republice v současnosti působí Obutí augustiniáni (konventy v Praze a na Starém Brně) a Augustiniáni kanovníci (ve farnosti Brno-Tuřany).