Cesta k andělům

52. díl
Jaroslav Šebek - historik

Jaroslav Šebek je historikem, odborníkem na dvacáté století a na česko-německé vztahy. Historická témata v tomto století jsou ožehavá nejen pro dvě světové války a dvě sekulární náboženství nacismus a komunismus, ale také proto, že se nás souvislosti s minulým stoletím bytostně dotýkají. Nejvíce času je v pořadu věnováno tzv. „válečnému“ papežovi Piu XII., který zachránil 800 tisíc Židů. A právě proto a také pro svůj nesmiřitelný a odvážný postoj k démonům zla nacismu a komunismu byl dlouhodobým způsobem pomlouván a tupen. Dalším tématem byla i neslučitelnost zednářství a katolicismu a podobná témata, jejichž historický Šebkův výklad by měl naši diváckou obec obohatit o nové informace.