Muzikanti hrajte speciál

12. díl
s dechovou hudbou Dambořanka

Pořadem o dechové hudbě provází moderátorka Eva Veselá.