I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

První křesťané

Konec pronásledování: Konstantin

Dokumentaristika

Premiéra: 15.12.2018

Výroba: 2009

Císař Konstantin – velká postava dějin, římský císař, který ukončil pronásledování křesťanů, ba dokonce udělal z křesťanství státní náboženství. Na Milviově mostě porazí svého protivníka Maxentia: v předvečer bitvy uviděl na nebi světelný kříž a uslyšel hlas „V tomto znamení zvítězíš.“ Konstantin měl sice k dokonalosti daleko, ale jeho matka Helena byla zbožnou křesťanskou, vydala se dokonce na pouť do Svaté země a přivezla odtamtud ostatky Kristova kříže a další relikvie. Za Konstantinovy vlády jsou v Římě postaveny čtyři hlavní baziliky. Roku 325 svolal Nicejský koncil, nutný na obranu vůči arianismu. V oblasti světské vlády založí ale také systém, který vstoupí do dějin pod označením cézaropapizmus. Ten zapustí silné kořeny zvláště na Východě, v Byzanci.

Dokumentaristika

Premiéra: 15.12.2018

Výroba: 2009