I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

15. 5. 2019

Zpravodajství

Premiéra: 15.5.2019

Výroba: 2019

Svátek nalezení svatého Kříže

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě se 7. května slavil svátek Nalezení svatého Kříže. Připomíná událost nalezení ostatků Kristova kříže svatou Helenou, které se v podobě relikvií následně rozšířily do celého světa.


Sté výročí mariánského procesí na Horu Karmel

V neděli 5. května si křesťané v Haifě připomněli sté výročí mariánského procesí na Horu Karmel. Sochu Panny Marie doprovodily ve velkolepém průvodu ke klášteru Stella Maris tisíce poutníků z celé Svaté země.


Výročí kongregace Naší Paní ze Sionu

V judských horách se nachází Ain Karem, kde v 19. století otec Alfons Ratisbona se svým bratrem založil Kongregaci Naší Paní ze Sionu. Tuto památku zde věřící oslavili i v letošním roce.


Židovské svátky

Kromě Paschy si židé v dubnu a květnu připomněli Den obětí Šoah i Den nezávislosti. Náboženské i civilní slavnosti v průběhu roku tvoří důležitou součást izraelské identity.


Kdy skončí násilí?

Apoštolský administrátor Latinského patriarchátu mons. Pierbattista Pizzaballa vyzývá k ukončení všech násilných činů páchaných ve jménu Božím. Náboženské i etnické menšiny zvláště na Blízkém východě stále čelí různým útokům a pronásledováním.

Zpravodajství

Premiéra: 15.5.2019

Výroba: 2019