I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

30. 6. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 30.6.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Dovolená papeže Františka

V souladu s tradicí bude mít papež František po celý červenec dovolenou. Znamená to například, že nebude pravidelně přijímat hosty, což bylo stejně kvůli koronaviru omezeno. Tentokrát se rozhodl zůstat doma v Římě. O své dovolené se zmínil při poslední generální audienci.

 

Ukrajinská církev proti náhradnímu mateřství

Cestování mezi mnoha zeměmi se začíná uvolňovat, mimo jiné je na Ukrajině manželům povoleno převzít si děti, které se narodily náhradním matkám. Stále však platí společné prohlášení ukrajinských katolických biskupů, které náhradní mateřství odsuzuje.

 

Obnovený poutní areál v Horní Polici

Poutní areál v Horní Polici na Českolipsku prošel v uplynulých třech letech náročnou rekonstrukcí, financovanou převážně z prostředků Evropské unie. Barokní perla severních Čech tak znovu vyrostla do původní krásy a barevnosti, kterou jí v osmnáctém století vtiskla kněžna Anna Maria Františka Toskánská.

 

Klenotnice kláštera v Nové Říši

Kanonie premonstrátů v klášteře Nová Říše slavnostně otevřela novou prohlídkovou trasu. Veřejnost na ní může obdivovat obrazy, monstrance, liturgické předměty a další klášterní klenoty.


Otevření muzea na Tetíně

Město Tetín se pyšní třemi kostely a široké veřejnosti je známé jako místo, kde byla před téměř 1100 lety zavražděna sv. Ludmila. V červnu bylo po třech letech slavnostně otevřeno nově zrekonstruované tetínské muzeum. Zahájení provozu se zúčastnila řada významných osobností. 


Žehnání pomníku v Madunicích

Nový pomník v Madunicích v okrese Hlohovec připomíná 75 let od konce druhé světové války.


70 let od popravy Milady Horákové

Hradecký slunovrat letos opět propojil nejrůznější hudební žánry s nejrůznějšími lidmi ze všech koutů naší země. Letos však navíc spojil zábavu se vzpomínkou na zavražděnou Miladu Horákovou a modlitbou za ni i všechny oběti komunistického režimu.
Z DIÁŘE

 

Ostrava, 2. července

Mše svatá v katedrále

Večerní mše svatá v ostravské katedrále bude obětována za živé a zemřelé horníky a hutníky. Bude se slavit u příležitosti svátku jejich patrona, svatého Prokopa. Po bohoslužbě bude možná prohlídka katedrály.


Chotouň, 3. - 4. července

Pouť ke sv. Prokopovi

Dvoudenní putování ke svatému Prokopovi začne v Kostelci nad Černými lesy. Druhá část povede z Českého Brodu do Chotouně, kde bude hlavní poutní mši svatou celebrovat P. Michael Slavík.


Police nad Metují, 4. července

Koncert v kostele

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují se koná koncert protagonistů soutěže Broumovská klávesa. Vystoupí klavírista Ivo Kahánek a loňská vítězka Nora Lubbadová.


Kuks, 4. července

Jiří Houdek a Petr Čech

V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu vystoupí první trumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jiří Houdek a varhaník Petr Čech. Zazní díla proslulá i méně často uváděná.


Grunta, 4. července

Noční koncert

Noční koncert v kostele Panny Marie v Gruntě je součástí Kutnohorského kulturního léta. Původně románský kostel má dnes secesní výzdobu. Bude možná i jeho prohlídka ve světle svící.


Skoky u Žlutic, 4. a 5. července

Noc světel, hlavní pouť

Hlavní pouti ve Skokách u Žlutic bude předcházet Noc světel se zpěvy z Taizé. Poutní mši svatou bude celebrovat opat Kanonie premonstrátů v Teplé P. Filip Zdeněk Lobkowicz.


Mikulčice, 5. července

Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději

Tradiční pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů bude slavena v Mikulčicích na Hodonínsku. V den slovanských věrozvěstů a patronů Evropy jí bude předsedat biskup Antonín Basler,


Chlumek v Luži, 5. července

I. chlumecká pouť „Třešňová“

První chlumecká pouť zvaná Třešňová se koná na poutním místě Chlumek v Luži. Mši svatou budou celebrovat P. Josef Hubálek, Mons. Adam Rucki a generální vikář Mons. Jan Paseka.Reportáže z Rome reports:

Pope begins his vacation in Rome this week

Ukraine: Babies born to surrogate mothers found stranded in hotel

Zpravodajství

Premiéra: 30.6.2020

Výroba: 2020