I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

1. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 1.7.2020

Výroba: 2020

Svátek Narození Jana Křtitele

Na místech spojených se životem sv. Jana Křtitele oslavili františkáni liturgickou slavnost jeho narození, která připadá na 24. červen. V Ein Karem blízko Jeruzaléma se nachází poustevna, kde světec žil předtím, než se vydal křtít k Jordánu.


Sv. Mikuláš Tavelič spojuje Chorvatsko se Svatou zemí

Svatý Mikuláš Tavelič pocházející z Dalmácie a jeho tři druhé byli první františkáni, kteří jako misionáři zemřeli mučednickou smrtí ve Svaté zemi. Před 50 lety je papež Pavel VI. svatořečil.


Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Betlémě

Věřící v Betlémě oslavili slavnost Ježíšova Božského srdce v salesiánském kostele. Následovalo procesí ke kostelu sv. Kateřiny.


Město uměleckých řemesel 2020

Město Beit Sahour nedaleko Betléma bylo vyhlášeno Světovým městem uměleckých řemesel roku 2020. Přízeň Světové rady řemesel, která je součástí organizace UNESCO, si získalo díky uměleckým předmětům zhotoveným z olivového dřeva.


Světci Arménské apoštolské církve

Svatý Řehoř Iluminátor a svatý Vartan, to jsou dva světci Arménské apoštolské církve, velmi uctívaní i v Jeruzalémě. Výjevy ze života sv. Řehoře, patrona Arménie, najdeme i v bazilice Božího hrobu.

Zpravodajství

Premiéra: 1.7.2020

Výroba: 2020