I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

Duchovní pořady

Výroba: 2020

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Duchovní pořady

Výroba: 2020