I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Večer chval

Střihový pořad - současné chvalozpěvy

Duchovní pořady

Premiéra: 16.9.2020

Výroba: 2020

Moderovaný sestřih chval z festivalů Slezská lilie a United a Katolické charismatické konference. Sr. Ludmila Němcová a Lukáš Hradil povedou přímluvnou modlitbu z kaple Telepace.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.9.2020

Výroba: 2020