I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

21. 10. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 21.10.2020

Výroba: 2020

Památka Ježíšových zázraků v Kafarnaum

V sobotu 10. října se konala tradiční pouť do Kafarnaum. Toto město bylo spojeno s Ježíšovým veřejným působením, s kázáním a zázraky. Z archeologicky významného naleziště „Ježíšova města“ i v současnosti vychází do světa poselství naděje.


Františkáni složili řeholní sliby

Šestnáct bratrů pocházejících ze 4 kontinentů řeklo Bohu své „ano“. Slib chudoby, čistoty a poslušnosti složili v kostele sv. Salvátora v Jeruzalémě v neděli 11. října. Toto znamení zasvěceného života je silným svědectvím i v dnešních těžkých časech pandemie.


Pomoc v době koronaviru

Asociace Pro Terra Sancta zajistila pro nemocnici sv. Josefa v Jeruzalémě a nemocnici BASR v Beit Jalá dodávku zdravotnického materiálu, který pomůže v boji proti pandemii koronaviru. Jedná se o respirátory, plicní ventilátory a další ochranné pomůcky.


Pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu

V Libanonu se nachází více než 12 tisíc uprchlíků, kteří opustili Sýrii v době války. V uprchlických táborech se šíří koronavirus. Pro zabezpečení prevence a lékařské péče shromažďuje finanční prostředky italská nezisková organizace AVSI s podporou italské biskupské konference.


Nalezeny vzácné zlaté mince

Izraelský památkový ústav oznámil, že při archeologickém výzkumu v Yavneh bylo nalezeno 424 zlatých mincí, které pocházejí z doby Abbásovského kalifátu. Jedná se o vzácný nález, který pomůže při studiu monetárního systému za vlády této středověké arabské dynastie.

Zpravodajství

Premiéra: 21.10.2020

Výroba: 2020