I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bible pro nejmenší

Desatero přikázání

Duchovní pořady

Premiéra: 25.10.2012

Výroba: 2007

Bůh vyvedl svůj lid z Egypta a vedl je až do zaslíbené země. Rozdělil vody Rudého moře, aby ho mohli přejít, a teď kráčejí pouští. Brzy si ale lidé začali stěžovat. “Měli jsme zůstat v Egyptě. Tam jsme měli maso a jídlo, všechno, co jsme jen chtěli. Tady v poušti nejspíš zemřeme hlady...”

Duchovní pořady

Premiéra: 25.10.2012

Výroba: 2007